FMB care en Momo Medical starten samenwerking !

In een tijd dat technologie een steeds grotere ondersteunende rol heeft voor De Zorg vinden de product oplossingen van FMB care en Momo Medical elkaar.

De oplossingen vullen elkaar aan in het geven van meer vrijheid, een belangrijk thema in de wet “Zorg en Dwang”.

FMB care biedt met haar 40/60 zijbescherming i.c.m. de schuine stand, de oplossing om de bewoner of cliënt alle vrijheid te geven om uit en met name terug in bed te komen, zonder dat de zijbescherming een obstakel vormt.

Momo Medical biedt met de BedSense de mogelijkheid om de bewoner zo vrij mogelijk te laten zijn.

De Momo BedSense & App geeft het verplegend personeel inzicht of de bewoners veilig en rustig in bed liggen en ze kunnen zien wie onrustig is en wie hulp nodig heeft om incidenten zoals vallen te voorkomen.

Er ligt een sensor onder het matras bij de bewoners en er is een app voor de zorgverleners. De zorgverlener ziet in één oogopslag in de app, wie er hulp nodig heeft. Bewoners worden niet onnodig gestoord wanneer ze rustig in bed liggen.

Marcel Keuker (FMB care Nederland): ,,De grootste drijfveer van onze samenwerking is onze relaties een oplossing te kunnen bieden die flexibel en breed inzetbaar is.

Juist in een tijd waar flexibiliteit centraal staat, wil en kan FMB care een oplossing bieden voor haar bedden, maar schaffen onze relaties het systeem ook aan voor andere verpleegbedden.

Uiteraard is er een groter voordeel wanneer onze innovatieve zijbescherming tegelijkertijd wordt ingezet, maar wij willen onze relaties die ruimte en vrijheid geven.”

Menno Gravemaker is oprichter van Momo Medical. Hij heeft veel over De Zorg geleerd door nachten mee te lopen in verpleeghuizen. De uitdagingen en ervaringen van de nachtdienst zijn het startpunt voor de oplossingen die Momo Medical maakt.

Menno en zijn team willen graag zorgverleners helpen om de bewoners een veilige omgeving te bieden en een goede nachtrust. Dezelfde doelen ziet Menno ook bij FMB.

“Het is heel interessant om met FMB naar de toekomst van de zorg te kijken. We zien allebei dat de zorgvraag steeds complexer wordt en zorgverleners heel hard werken om de zorgvraag bij te benen.

FMB care en Momo Medical versterken elkaar in meer comfort voor de bewoner en het bieden van een prettige werkomgeving voor de zorgverleners.”